Zákadní kapitál Ready made společností

Zákadní kapitál u Ready made společností

Společnost Firmy Praha s.r.o. specializující se na prodej Ready made společností nabízí všechny své firmy s plně splaceným základním kapitálem ve výši 200 000 Kč, čímž nový majitel takové Ready made společnosti získá mnoho výhod a může za firmu ihned jednat svým jménem. Základní kapitál Ready Made

Základní kapitál společnosti v minimální výši, která je podle nového zákona 1 Kč, je rozhodně naprosto nedostačující a u společností, které začnou realizovat byť jen malé projekty, způsobí vážné potíže. Na nedostatečný kapitál takovéto společnosti jistě narazí v souvislostech s úvěrovým financováním. Banky totiž pochopitelně zkoumají, v jaké výši si nechala společnost základní kapitál zapsat a ta, která pro svůj plánovaný podnikatelský záměr požaduje například milionový úvěr se základním kapitálem zapsaným v minimální výši, v přísném schvalovacím procesu sotva obstojí. Základní kapitál Ready Made

Ideálním řešením proto je, vybrat si
některou z Ready made společností založených
s vyšším kapitálem od Firmy Praha s.r.o.

Publikováno: Prosinec 2014 | Uveřejněno v rubrice: Základní kapitál Ready Made společnosti |
Copyright 2013-2017 – Firmy Praha s.r.o.